Biography of Anko Itosu

 • Bodhidharma
  Founder of Martial Arts
  • Anko Itosu
   • Gichin Funakoshi
    Founder of Shotokan
    • Masatoshi Nakayama
     • Tetsuhiko Asai
      • Sensei Masao Kagawa
       World Technical Director, Japan Karate Shoto Renmei
       • Sensei Manoj K S
        National Representative, JKS & Founder of Bodhidharma JKS India
        • Sensei Sunil P V
         Secretory of Bodhidharma JKS India & Co-founder, Rei
         • Sempai Neena A C
          Admin of Bodhidharma JKS India & Co-founder, Rei